Yui Nagase dễ thương bị anh rể khốn nạn cho vào đời rồi nghiện luôn