Trú mưa cùng sêp trong nhà nghỉ và cái kết sung sướng