Sung sướng khi khiếu nại đúng công ty có em nữ giám đốc xinh đẹp biết chiều lòng khách hàng