Mới ngày đầu đi làm Luna Tsukino đã bị chủ quán nện dập mông