Lập kế hoạch đi công tác để chén cô giáo trẻ đẹp ngây thơ Julia