làm mẫu cho cô bạn cùng lớp vẽ rồi chịch xã giao luôn tê bím