Hết tiền đóng tiền nhà trọ em gái xinh đẹp đành phải lấy ” lỗ ” bù đắp cho chủ nhà