Em gái mới vào nghề bán bảo hiểm muốn bán được nhiều nên đã ngửa lồn cho khách hàng xơi