Đắng lòng thanh niên nhìn người yêu bị ông chủ địt sấp mặt mà không làm được gì