cũng chỉ mong ước có cô người yêu đá lưỡi tuyệt vời như vậy