Bạn lại đi công tác và lại nhờ chăm sóc giúp vợ và cái kết