Anh thanh niên vào viện dưỡng bệnh vẫn chén được em y tá ngon lành